Қарағанды қаласы әкімдігінің" Қарағанды қаласының…
"№61 ЖББОМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

арзан
дешёвый
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 45
Жаңа сұрақтар: 0
Вниманию выпускников 9-х классов!

Согласно данной карте вы можете выбрать профиль для обучения в 10-11 классе!

Авторство: